slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

Avemar

speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer 
daganatos betegek részére

 

U uputstvu za upotrebu smo se trudili da navedemo sve informacije koje su obavezne, važne i korisne za primenu, ipak na neka pitanja koja vas posebno zanimaju i koja smatrate važnim nismo uspeli da odgovorimo. Sva ta pitanja smo skupili na ovom mestu kao dopunu uputstva.

Kada može da se počne sa upotrebom Avemara?
Odmah nakon postavljanja dijagnoze malignog tumora, koliko je god brzo moguće jer nema potrebe da se čeka na ponekad odloženi početak onkološke terapije.

Da li se Avemar može koristiti tokom radioterapije, odnosno hemoterapije?
Da, jer je na osnovu istraživanja smanjio neželjena dejstva terapije i povećao efikasnost onkološke terapije. (http://www.mskcc.org/mskcc/html/69418.cfm)

Da li Avemar treba upotrebljavati po potrebi ili u kontinuitetu?
Kod malignih oboljenja se preporučuje upotreba u kontinuitetu, sve dok bolest postoji.

Koliko dugo može da se koristi Avemar?
Avemar se može koristiti bez vremenskog ograničenja u kontinuitetu, toksična (otrovna) dejstva nisu do sada poznata.

Okvirno kad postiže svoj efekat?
Najmanje nakon 2-4 nedelje od početka upotrebe Avemara, dejstvo preparata može da dostigne potreban nivo, u zavisnosti od bolesti, pojedinca i stanja. Klinička ispitivanja na ljudima su pretpostavljala najmanje 6 mesečnu terapiju, tako da je apsolutno preporučeno da se preparat koristi 2-3 meseca kako bi se ispoljila pozitivna dejstva. 

Kako još može da se rastvori Avemar granulat?
Zahvaljujući iskustvima pacijenata koji su duže vremena upotrebljavali Avemar i uz pomoć i preporuke našeg nutricioniste, skupili smo nekoliko ideja i predloga za pripremu hrane za posebne medicinske namene, radi lakše konzumacije.

Šta sadrži tačno Avemar mikrogranulat?
Tabela koja se nalazi na kutiji Avemar mikrogranulatuma:

Vrednosti koje se nalaze ispod sastava, prate fluktuacije uobičajene za proizvode od prirodnih supstanci.
*RDA: preporučeni dnevni unos odrasle osobe

Koji natpisi se nalaze još na kutiji Avemar mikrogranulatuma?
Ako je to tačno: ALIMS strogo kontroliše pakovanje i tekst na hrani za posebne medicinske namene. Na kutiji Avemara se može naći sledeće:

Ukoliko uprostimo naučne radove, kako deluje Avemar?

 • Direktno i indirektno doprinosi uništenju malignih ćelija1
 • Menja unutrašnji mehanizam dejstva, biohemiju malignih ćelija2
 • Pojačava imuni sistem i na taj način povećava prirodnu otpornost organizma3

Sumirajući naučna istraživanja sledeći efekti su uočeni kod pacijenata koji su koristili Avemar:

 • Pojačano je dejstvo više hemo- i imunoterapijskih lekova4
 • Kod određenih tumora sprečen je nastanak metastaza5
 • Usporen je rast tumora6
 • Smanjena su neželjena dejstva hemoterapije i radioterapije7
 • Popravljena je fizička izdržljivost onkoloških pacijenata, njihovo opšte stanje i kvalitet života8
 • Skraćen je postoperativni period oporavka9
 • Predupređen je patološki gubitak telesne mase onkoloških pacijenata10

 

 1. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1051: 529, 2005.
 2. J Biol Chem 277: 46408, 2002.
 3. Int J Oncol 20: 563-570, 2002.
 4. Cancer Biother Radiopharm 14: 277, 1999; J Clin Oncol 25(18S): 21132, 2007.1.
 5. Int J Cancer 100(13S): 408, 2002; Pfeifer B, Preis J, Unger C, eds. Onkologie integrativ. Elsevier, Urban and Fischer, Munchen, 2006; p. 226.
 6. British J. Cancer 89: 465, 2003
 7. J Pediatr Hematol Oncol 26: 631, 2004.
 8. Medicus Anon Pulmono 2003/1: 13; Mediter J Nutr Metab 1: 37, 2008.
 9. Nem publikált adat. Jakab et al. unpublished
 10. Medicus Universalis 39(1): 19, 2006.

Da li Avemar treba upotrebljavati po potrebi ili u kontinuitetu?
Kod malignih oboljenja se preporučuje upotreba u kontinuitetu, sve dok bolest postoji.